Hæder til Menning Mejlgaard på DMF's repræsentantsskabsmøde 26. juni 2021

 

Tillykke til Henning for modtagelsen af DMF's fortjenstnål på DMF's repræsentantsskabsmøde 26. juni 2021. 

Bestyrelsens begrundelse for indstillingen af Henning til denne pris var: 

Personen som fortjener Dansk Motionsforbunds fortjenstnål, startede for over 40 år siden sit arbejde i  foreningen. Han kom i bestyrelsen for 25 år siden og har pånær et par år, været meget aktiv i foreningens bestyrelse i de mange år.

Han står altid forrest når der er arrangementer i foreningen, han er en slider, som bare bliver ved  indtil alt er i orden. Så man kan have et 100% godt arrangement.

Det er hans ansvar til alle foreningens vandrearrangementer, at alle distancer og ruterne er, som de skal være.

Han er altid med, når foreningen arrangerer banko – træningsture – juletræsfest – vandrearrangementer – opstilling af telte – busture – samkørselsture – reparation  af foreningens pile og telte. Og er med fra start til slut, og er da en kæmpe hjælp.

Når der skal snakkes med kommunen, om diverse tilladelser og spørgsmål til foreningens arrangementer, så tager han sig også af denne opgave.

Når nye personer møder op i vores forening, så er han der med det samme og byder dem velkommen, så de føler sig velkommen i foreningen.

Så alt i alt en person som meget fortjener at modtage Dansk Motionsforbunds fortjenstnål.

 

 

Foreningens lokaler:
Kridthøjvej 10A
8270 Højbjerg.
Cvr-nr. 29987343

 

Bank: 5394 0247101